onsdag 28. desember 2011

Nytt liv i bloggen

Denne bloggen opprettet jeg i 2009 som et ledd i at jeg fikk i oppdrag å undersøke litt rundt forskjellige programmer man kunne bruke til å lage skjermvideoer. Jeg brukte den også på et kurs i blogging som jeg hadde for lærere ved Ringerike videregående skole. Bloggen er ikke oppdatert etter dette.   I forbindelse med at jeg nå tar kurset "IKT i læring og vurdering" har jeg fått i oppgave å opprette en blogg, og da tenkte jeg at jeg like godt kunne bruke denne. Her vil jeg reflektere rundt oppgaver jeg får på kurset og vil også trekke fram de nyttigste tingene jeg lærer. Forhåpentlig kan dette også være til nytte for andre.

:-)

mandag 23. mars 2009

Blogging

Jeg skal i løpet av våren kurse lærerne ved skolen i blogging. Målet med kurset er at alle får en forståelse av hva blogging er og hvordan man kan bruke det pedagogisk. I tillegg synes jeg det er viktig at vi forsøker å utvikle oss som lærere ved å prøve noe nytt og tenke litt nytt.

Hvorfor skal elevene blogge?

Kunnskapsløftet:
-Elevene skal kunne å bruke digitale verktøy
-Elevene skal kunne uttrykke seg skriftlig

Kompetansemål
-bruke datateknologien til å arkivere og systematisere tekster
-bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster
-hente, vurdere og anvende fagstoff fra digitale kilder i muntlig og skriftlig arbeid

I tillegg kan det gi:

-motivasjon
-skriveglede

Vi kan også utnytte bloggens mulighet for sammensatte tekster (tekst, bilde, lenke, lyd, video)

For oss lærere er det både interessant og lærerikt å skrive blogg, samt følge andre læreres blogger. Marita Aksnes har skrevet et fint innlegg om dette her:

Hvordan oppretter man en blogg? Se video

 • http://www.blogspot.com/
 • Opprett bloggen nå
 • Opprett en google-konto, fyll ut skjema
 • Navngi blogg
 • Velg mal
 • Begynn å skrive :-)

Oppgave i bloggingNyttige lenker:

http://www.norskboka.no/5-1_blogging/5-1_blogging.html - Her finner man en oppskrift på å opprette blogg og mye annet interessant for norskfaget.

http://www.vgskole.net/teachers/norsk/generelt/blogging.php - blant annet vurderingskriterier for vurdering av en elevs blogg.

søndag 22. mars 2009

Rapportering lærende nettverk

Jeg og Geir Dahlberg ved Hønefoss vgs har deltatt i et prosjekt i regi av lærende nettverk. Prosjektet har i hovedsak gått ut på å samarbeide rundt opplæring av lærerne i pedagogisk bruk av IKT. Dette har vi gjort bla ved å knytte de interne kursene vi har, opp mot opplæringsvideoer som vi har laget.

Videoene har vi lagt ut på forskjellige steder, feks youtube, teachertube, Viddler, Its-learning etc men har laget en egen lenkeside på delicious hvor videoene er samlet.

Videre har vi også forsøkt å skape interesse for nye ikt-pedagogiske muligheter ved å legge ut nye interessante ting på geirs-blogg.

I stedet for å lage en skriftlig rapport består rapporten vår i en skjermvideo som forklarer prosjektet. Se under:

tirsdag 10. februar 2009

Kongsbergkonferansen 2009

Jeg har i dag vært på Kongsbergkonferansen og fått inspirasjon. Jeg har i tillegg holdt et lite innlegg om bruk av skjermvideoer i undervisningen.

I dag har jeg hørt på Eirik Newth, som er en av de som ligger i front når det gjelder bruk av nye ikt-verktøy. Hans store poeng på dagens foredrag var at skolen må følge med i tiden slik at man ikke bare underviser i "skolske" ting, dvs ting som man bare har bruk for i skolen. Vi som underviser i IKT har en unik mulighet til å trekke inn nye teknologier i undervisningen, spesielt på IT-1 hvor det er lokalgitt eksamen.

Jeg har også vært på første del av en workshop i regi av Jazzmontørene som går ut på å utvikle en digital historiefortelling på kort tid. De tilbyr alt fra dagskurs til tre-dagers kurs. Veldig interessant både som ide i IT og også i andre fag hvor man vil bruke en annen metodikk i et emne.

mandag 9. februar 2009

04: Skjermvideoer - Innstillinger

Da det er lett å få veldig store filer når man lager skjermvideoer så har jeg lekt meg med forskjellige innstillinger i Camstudio 2.0. Her har jeg kommet fram til følgende:


 • Losslesskodeken til Camstudio tar nesten 1/3 av plassen i forhold til Microsoftkodeken som følger med.
 • En framerate capture på ca 100 pr millisekunder reduserer filstørrelsen til ca det halve.
 • Å konvertere avi-filen til flash reduserer størrelsen til ca 1/8 del.

Her har jeg laget en skjermvideo over innstillingene.
Skjermvideo av hvordan man konverterer til swf.


Skjermdumpen viser den samme filmen tatt opp med forskjellige kodeker og innstillinger.

03: Skjermvideoer - Publisering

I Buskerud fylkeskommune har vi sett på forskjellige løsninger for publisering av videoene slik at de ikke bare ligger tilgjengelig for den enkelte læreren. Jeg har nedenfor vurdert noen alternativer ut i fra følgende vurderingskriterier:

 • Hvor enkelt er det å publisere videoen fra lokal maskin til internettserveren?

 • Hastighet på serveren?

 • Hvor enkelt er det å tildele flere brukere mulighet til å publisere egne videoer?

 • Hvilke tagge- og søkemuligheter har man på tjenesten?
I læringsplatformen Its-learning:

En av de store fordelene med Its-learning er at det er enkelt å publisere videoene. Skal man gjøre dette bør man legge dem under Mine webfiler, da man på denne måten kan gjøre de tilgjengelig for flere fag og "hele verden". En annen måte, er å opprette et nytt fag og tilknytte faget Its-learning community. Alle har i utgangspunktet tilgang i et slikt fag, men man må invitere seg selv først, noe som er litt irriterende. Fordelen med et its-learningfag er selvfølgelig at alle innenfor samme site enkelt kan gis lese- og skrivetilganger i faget når de først er lagt inn.

Its-learning har dårlige søke- og taggefunksjoner dersom andre skulle ønske å se hvilke videoer vi har laget. Vi har både forsøkt å linke til filmene via bloggfunksjonen i its-learning

En viktig ulempe er at vi betaler pr. megabyte i Its-learning og skjermvideoer tar plass (ca 2 mB pr minutt). En annen ulempe er at its-learningserverne ligger utenfor Buskerud fylkeskommune og det tar ofte tid å laste ned videoen.


Viddler
En flott side for publisering av videoer. Videoene streames, dvs at man ikke behøver å laste ned hele videoen før den kjøres. Videoene kan også tagges av andre med Viddler-konto. Viddler godtar enkeltfiler opp til 500 mb og man har ubegrenset plass.

Man kan ikke både publisere og organisere videoene på samme sted. Viddler er kun for utlegging av videoer og man må linke dem opp i etterkant fra feks its-learning. Ulempen er at Viddler gjør om filene til flash-format, noe som betyr at de blir komprimert og kvaliteten blir dårligere. Etter at man har lastet opp filen må man vente en god stund før Viddler-serverne har foretatt denne komprimeringen.


Youtube eller Teacherstube
Samme kommentarer som Viddler egentlig.

Screencast.com
Tilsvarende side som Viddler, Vimeo etc men er nært knyttet opp mot programmet Camtasia Studio slik at man kan publisere videoene direkte etter at man har laget dem med programmet.

Sette opp en egen Joomla-server med video-share-extentions

Dette er noe it-avdelingen må gjøre. Joomla er en gratis cms (Content management system) for internettsider. Fordelene med en egen server er at denne vil ha ubegrenset lagringsplass, den vil være rask og mange brukere kan legge ut videoer. Man kan bruke tjenesten både til å publisere og kategorisere videoene. Tjenesten er også søkbar på samme måte som youtube.

Ulempen er at serveren må driftes selv (av it-avdelingen) og man trenger et brukernavn og passord for å publisere videoer.

02: Skjermvideoer - Fordeler

 • Ettersom bruk av programmer ofte er "klikkekunnskap", så glemmer man det lett. Har man laget en skjermvideo kan eleven kjøre videoene når han selv vil, i sitt eget tempo og så mange ganger han vil.
 • To og to kan også se på samme skjerm, stoppe og diskutere det de ser.
 • Detaljer kan kjøres om igjen.
 • Jeg laget tidligere "manualer" på papir men fant ut at det var veldig lett å glemme små detaljer som brukeren syntes var viktig. Slike manualer blir gjerne alt for lange i tillegg.

Gode sider hvor man har gjort bruk av dette: